Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Калом, Чоршанба, 21 Февраль 2024

Ханна Элахга:

Мен мана шу бола учун Эгамга илтижо қилган эдим, Эгам тилагимни бажо қилди.

Таврот, 1 Шоҳлар 1:27

Эгам эшитди менинг илтижоимни, Эгам қабул қилади менинг ибодатимни.

Забур 6:10

Таврот, 1 Шоҳлар 1

26 — Эй, ҳазрат, мени эслайсизми? — деди Ханна. — Шу ерда, ҳузурингизда туриб Эгамга ибодат қилган ўша аёл менман.
27 Мен мана шу бола учун Эгамга илтижо қилган эдим, Эгам тилагимни бажо қилди.
28 Шунинг учун уни Эгамга бағишладим, умр бўйи Унга аталган бўлсин, дедим.
Улар шу ерда Эгамизга сажда қилдилар.

Забур 6

9 Йўқолинглар кўзимдан ҳаммангиз, эй бадкирдорлар!
Нола–йиғиларимни Эгам эшитди.
10 Эгам эшитди менинг илтижоимни,
Эгам қабул қилади менинг ибодатимни.
11 Жамики душманларим уялиб қолади,
Ҳаммаси ваҳимага тушиб қолади,
Ўша он шарманда бўлиб, қайтиб кетади.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...