Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

<< >> Калом, Сешанба, 16 Апрель 2024

Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012

Зотан У қондирар ташна бўлганларни, Тўйдирар неъматлар билан очларни.

Забур 106:9

Исо муридларига деди: Халқнинг кетишига ҳожат йўқ, сизлар уларга овқат беринглар.

Инжил, Матто 14:16

Забур 106 (Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012)

6 Кулфатда қолганларида Эгамизга нола қилдилар,
Эгамиз уларни азоб–уқубатлардан қутқарди.
7 Улар яшайдиган шаҳарга боргунга қадар,
Эгамиз уларни тўғри йўлдан етаклади.
8 Содиқ севгиси учун улар Эгамизга шукрона айтсин!
Эгамизнинг инсониятга кўрсатган ажойиб ишлари учун шукр қилсин!
9 Зотан У қондирар ташна бўлганларни,
Тўйдирар неъматлар билан очларни.
10 Баъзилари зим–зиё зулматда ўтирардилар,
Асир бўлиб, кишанда азоб чекардилар.
11 Улар Худонинг сўзларига қарши исён қилгандилар,
Худойи Таолонинг йўл–йўриқларини менсимадилар.
12 Шу боис Худо уларни оғир ишларга мажбур этди,
Улар йиқилганда, ёрдам беришга бирон кимса бўлмади.

Read more...(to top)

Инжил, Матто 14 (Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012)

13 Яҳё ҳақидаги хабарни эшитгандан кейин, Исо қайиққа тушиб, ёлғиз Ўзи кимсасиз жойга сузиб кетди. Оломон эса бу ҳақда эшитиб, шаҳарлардан пиёда Унинг орқасидан эргашишди.
14 Исо қайиқдан чиққанда, катта бир оломонни кўрди. Уларга ачиниб кетиб, хасталарига шифо берди.
15 Кеч кирганда, шогирдлар Исонинг олдига келиб дедилар:
— Бу жой кимсасиз экан, бунинг устига, жуда кеч бўлиб қолди. Халқни жўнатиб юборинг, токи улар атрофдаги қишлоқларга бориб, ўзларига егулик сотиб олишсин.
16 Исо уларга деди:
— Кетишларига ҳожат йўқ, сизлар уларга овқат беринглар.
17 — Бизда бор–йўғи бешта нон ва иккита балиқ бор, — деб жавоб берди шогирдлар.
18 — Ўша нарсаларни Менга олиб келинглар, — деди Исо.
19 У одамларга майсалар устига ўтиришни буюрди. Сўнг бешта нон билан иккита балиқни олди–да, осмонга қараб шукрона дуосини ўқиди. У нонларни синдириб, шогирдларига берди, шогирдлар нонларни одамларга тарқатишди.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

The Lord satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.

Psalm 107:9 (ESV)

Jesus said to the disciples: They need not go away; you give them something to eat.

Matthew 14:16 (ESV)

Забур 107 (English Standard Version)

6 Then they cried to the Lord in their trouble,
and he delivered them from their distress.
7 He led them by a straight way
till they reached a city to dwell in.
8 Let them thank the Lord for his steadfast love,
for his wondrous works to the children of man!
9 For he satisfies the longing soul,
and the hungry soul he fills with good things.
10 Some sat in darkness and in the shadow of death,
prisoners in affliction and in irons,
11 for they had rebelled against the words of God,
and spurned the counsel of the Most High.
12 So he bowed their hearts down with hard labor;
they fell down, with none to help.

Read more...(to top)

Инжил, Матто 14 (English Standard Version)

13 Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns.
14 When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick.
15 Now when it was evening, the disciples came to him and said, “This is a desolate place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves.”
16 But Jesus said,
“They need not go away; you give them something to eat.”
17 They said to him, “We have only five loaves here and two fish.”
18 And he said,
“Bring them here to me.”
19 Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds.

Read more...(to top)