Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net – dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

Ks. Psalmów 91:4

W bojaźni PANA jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką.

Ks. Przysłów Salomona 14:26

Ks. Psalmów 91

3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
4 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
5 W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,

Ks. Przysłów Salomona 14

25 Świadek prawdomówny ratuje ludzi, oszustwo rozszerza kłamstwa.
26 W bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką.
27 źródłem życia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć.

„Słowo” z bible2.net

  • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
  • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
  • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
  • na twojej stronie
  • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
  • bezpłatne
  • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

More About us...