Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net – dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Słowo na Czwartek, 18 Lipiec 2024

Bo miłosierny jestem - wyrocznia PANA. Nie będę pałał gniewem na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw PANA, Bogu swemu.

Ks. Jeremiasza 3:12-13

W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

2 Koryntian 5:20

Ks. Jeremiasza 3

11 Wtedy Pan powiedział do mnie: "Izrael-Odstępca okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda.
12 Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem - wyrocznia Pana - nie będę pałał gniewem na wieki.
13 Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] - pod każdym zielonym dębem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Pana.
14 Wróćcie, synowie wiarołomni - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon.

2 Koryntian 5

19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
21 On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

„Słowo” z bible2.net

  • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
  • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
  • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
  • na twojej stronie
  • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
  • bezpłatne
  • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

More About us...