Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net – dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Słowo na Niedzielę, 10 Grudzień 2023

Nie [zawsze] będzie miał ciemności ten kraj.

Ks. Izajasza 9:1

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Ew. Jana 1:5

Ks. Izajasza 9

1 Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk.[2] W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
2 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

Ew. Jana 1

4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

„Słowo” z bible2.net

  • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
  • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
  • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
  • na twojej stronie
  • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
  • bezpłatne
  • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

More About us...