Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net – dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Słowo na Sobotę, 18 Maj 2024

Do Ciebie, Panie, należy królowanie Tyś ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.

1 Ks. Kronik 29:11

Upokórzcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.

1 Piotra 5:6

1 Ks. Kronik 29

10 Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił: "Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków!
11 Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
12 Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.

1 Piotra 5

5 Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

„Słowo” z bible2.net

  • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
  • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
  • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
  • na twojej stronie
  • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
  • bezpłatne
  • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

More About us...