Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net

 • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
 • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
 • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
 • na twojej stronie
 • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
 • bezpłatne
 • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

Dlaczego Biblia?

 • Biblia została opublikowana w większej liczbie języków niż jakakolwiek inna księga świata!
 • Nie możemy własnymi wysiłkami poznać Boga, naszego Stwórcę.
 • Ale przez Biblię, Bóg do nas przemawia.
 • Biblia mówi, że jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu naszych własnych win.
 • Jezus Chrystus umożliwił nam osobiste spotkanie z Bogiem i życie z Nim w pokoju.

Kim jesteśmy

 • Jesteśmy różnymi chrześcijanami z całego świata.

Thomas Böhme

is a software developer by profession (Java, C++, XML) and lives with his wife in Böblingen in southern Germany. His spiritual home is the free protestant church, where he passionately preaches and makes music.

By his study of theology at Regent College (Vancouver) he discovered his love for the original languages of the Bible. In his spare time, he translates and publishes books, including a German translation of the New Testament.

Helmut Steeb

organizes preparing Bible verses and software for the Bible 2.0 project.

By profession, he develops software for the automobile industry. He lives with his family near Stuttgart in southern Germany.

Idea projektu „Biblia 2.0”

 • Ważną zasadą studiowania Biblii jest: „Pismo samo się wyjaśnia”.
 • Dla przykładu, podczas czytania Biblii natrafisz na wiersz, który pasuje do innego wiersza i robisz notkę na marginesie Biblii.
 • Na naszej stronie bible2.net zbieramy takie pary uzupełniających się wersetów biblijnych (odsyłaczy) i używamy ich jako „Słowo”.
 • Termin „2.0” oznacza „współpracę przez Internet”: Chrześcijanie dzielą się swoją wiedzą biblijną, co ostatecznie przynosi korzyści czytelnikom innych języków.
 • Dołącz do nas, kontaktując się z nami pod adresem: https://bible2.net/en/contact.