Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

<< >> Słowo na Niedzielę, 19 Maj 2024

Biblia Tysiąclecia

Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.

Ks. Psalmów 143:10

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Pocieszyciel, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Ew. Jana 16:8

Ks. Psalmów 143 (Biblia Tysiąclecia)

7 Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
8 Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
9 Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie się uciekam.
10 Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.
11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
12 A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą.

Read more...(to top)

Ew. Jana 16 (Biblia Tysiąclecia)

5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: 'Dokąd idziesz?'
6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.
7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;
10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!

Psalm 143:10

Jesus said to his disciples:

When the Helper comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment.

John 16:8

Ks. Psalmów 143 (English Standard Version)

7 Answer me quickly, O Lord!
My spirit fails!
Hide not your face from me,
lest I be like those who go down to the pit.
8 Let me hear in the morning of your steadfast love,
for in you I trust.
Make me know the way I should go,
for to you I lift up my soul.
9 Deliver me from my enemies, O Lord!
I have fled to you for refuge!
10 Teach me to do your will,
for you are my God!
Let your good Spirit lead me
on level ground!
11 For your name's sake, O Lord, preserve my life!
In your righteousness bring my soul out of trouble!
12 And in your steadfast love you will cut off my enemies,
and you will destroy all the adversaries of my soul,
for I am your servant.

Read more...(to top)

Ew. Jana 16 (English Standard Version)

5 But now I am going to him who sent me, and none of you asks me, ‘Where are you going?’
6 But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart.
7 Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you.
8 And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment:
9 concerning sin, because they do not believe in me;
10 concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer;
11 concerning judgment, because the ruler of this world is judged.

Read more...(to top)