Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

<< >> Słowo na Środę, 21 Luty 2024

Biblia Tysiąclecia

Anna rzekła do Helego:

O tego chłopca się modliłam, i spełnił PAN prośbę, którą do Niego zanosiłam.

1 Ks. Samuela 1:27

Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę.

Ks. Psalmów 6:10

1 Ks. Samuela 1 (Biblia Tysiąclecia)

24 Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.
25 Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego.
26 Powiedziała ona wówczas: "Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana.
27 O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam.
28 Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu". I oddali tam pokłon Panu.

Read more...(to top)

Ks. Psalmów 6 (Biblia Tysiąclecia)

7 Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami.
8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.
9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
10 Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę.
11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zawstydzą!

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

Hannah said to Eli:

For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him.

1 Samuel 1:27 (ESV)

The Lord has heard my plea; the Lord accepts my prayer.

Psalm 6:9 (ESV)

1 Ks. Samuela 1 (English Standard Version)

24 And when she had weaned him, she took him up with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and she brought him to the house of the Lord at Shiloh. And the child was young.
25 Then they slaughtered the bull, and they brought the child to Eli.
26 And she said, “Oh, my lord! As you live, my lord, I am the woman who was standing here in your presence, praying to the Lord.
27 For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him.
28 Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord.”
And he worshiped the Lord there.

Read more...(to top)

Ks. Psalmów 6 (English Standard Version)

6 I am weary with my moaning;
every night I flood my bed with tears;
I drench my couch with my weeping.
7 My eye wastes away because of grief;
it grows weak because of all my foes.
8 Depart from me, all you workers of evil,
for the Lord has heard the sound of my weeping.
9 The Lord has heard my plea;
the Lord accepts my prayer.
10 All my enemies shall be ashamed and greatly troubled;
they shall turn back and be put to shame in a moment.

Read more...(to top)