Skip navigation and move to Contents...
Bibel 2.0 Scripture explains itself Bibel 2.0

Ordet: to bibelord som suplerer hinanden for hver dag af året

Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn.

Salmernes Bog 91,4

Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene er det en tilflugt.

Ordsprogenes Bog 14,26

Salmernes Bog 91

3 Han redder dig
fra fuglefængerens fælde,
fra den hærgende pest.
4 Han dækker dig med sine fjer,
du kan søge ly under hans vinger;
hans trofasthed er skjold og værn.
5 Du skal ikke frygte for nattens rædsler
eller for pilen, der flyver om dagen,

Ordsprogenes Bog 14

25 Et sanddru vidne redder liv,
den, der udspreder løgne, bedrager.
26 Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed,
og for børnene er det en tilflugt.
27 At frygte Herren er en kilde til liv
for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordet fra bible2.net

  • to bibelord som suplerer hinanden for hver dag af året
  • godt læseligt arrangeret linie for linie
  • på Smartphone, Tablet eller computer, som E-Book, som kalenderindførelse eller screensaver
  • på din hjemmeside
  • i over 25 sprog og bibeludgaver
  • gratis
  • Ordet er kun en forsmag på hele Bibelen. Det giver dig et daglig anstød til at møde Gud personligt!

More About us...