Skip navigation and move to Contents...
Bibel 2.0 Scripture explains itself Bibel 2.0

Ordet: to bibelord som suplerer hinanden for hver dag af året

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Ordet til Søndag, 19. Mai 2024

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

Salmernes Bog 143,10

Jesus sagde til sine disciple:

Når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.

Johannes 16,8

Salmernes Bog 143

9 Red mig fra mine fjender, Herre,
jeg skjuler mig hos dig.
10 Lær mig at gøre din vilje,
for du er min Gud.
Din gode ånd skal lede mig
i slettelandet.
11 Hold mig i live for dit navns skyld, Herre,
og før mig ud af nøden i din retfærdighed!

Johannes 16

7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.
8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.
9 Om synd: at de ikke tror på mig;

Ordet fra bible2.net

  • to bibelord som suplerer hinanden for hver dag af året
  • godt læseligt arrangeret linie for linie
  • på Smartphone, Tablet eller computer, som E-Book, som kalenderindførelse eller screensaver
  • på din hjemmeside
  • i over 25 sprog og bibeludgaver
  • gratis
  • Ordet er kun en forsmag på hele Bibelen. Det giver dig et daglig anstød til at møde Gud personligt!

More About us...