Skip navigation and move to Contents...
Bibel 2.0 Bibelen forklarer sig selv Bibel 2.0

Ordet fra bible2.net

 • to bibelord som suplerer hinanden for hver dag af året
 • godt læseligt arrangeret linie for linie
 • på Smartphone, Tablet eller computer, som E-Book, som kalenderindførelse eller screensaver
 • på din hjemmeside
 • i over 25 sprog og bibeludgaver
 • gratis
 • Ordet er kun en forsmag på hele Bibelen. Det giver dig et daglig anstød til at møde Gud personligt!

Hvorfor Bibelen?

 • Bibelen har blevet udgivet i flere sprog end hver anden bog i verden.
 • Af vor egen anstrængelse vi kan ikke få at kende Gud, vor Skaber.
 • Men gennem Bibelen Gud taler med os.
 • Bibelen beskriver, at vi er adskilt fra Gud på grund af vor egen skyld.
 • Jesus Kristus tilbyder os, at møde Gud personligt og at få fred med Gud.

Hvem er vi?

 • Vi er en gruppe af kristne fra hele verden.

Thomas Böhme

is a software developer by profession (Java, C++, XML) and lives with his wife in Böblingen in southern Germany. His spiritual home is the free protestant church, where he passionately preaches and makes music.

By his study of theology at Regent College (Vancouver) he discovered his love for the original languages of the Bible. In his spare time, he translates and publishes books, including a German translation of the New Testament.

Helmut Steeb

organizes preparing Bible verses and software for the Bible 2.0 project.

By profession, he develops software for the automobile industry. He lives with his family near Stuttgart in southern Germany.

Ideen bag ved: projektet "Bibel 2.0"

 • Et vigtigt princip ved bibellæsning er: “Den Hellige Skrift udlægger sig selv”.
 • Når du læser Bibelen, må det ske, at du husker et eller andet vers some passer til det du har læst, og du noterer det i margen.
 • På vores webpage bible2.net samler vi sådanne parre af suplerende bibelord (referencer) og bruger dem for "Ordet".
 • Stikordet "2.0" står her for "Samarbejde over Internetet": Kristne deler deres bibelviden med andre, så også læsere af andre sprog kan profitere.
 • Du kan være med til! Skriv os: https://bible2.net/en/contact