Ordet til Torsdag, 18. Juli 2024

Jeg vil ikke længere se vredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren, min vrede varer ikke evigt. Men erkend din skyld, at du har brudt med Herren din Gud.

Jeremias' Bog 3,12-13

Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!

2. Korinterne 5,20