Skip navigation and move to Contents...
Bibel 2.0 Bibelen forklarer sig selv Bibel 2.0

<< >> Ordet til Fredag, 19. Juli 2024

Bibelen

Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte.

Salmernes Bog 28,7

Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?

Hebræerne 13,6

Salmernes Bog 28 (Bibelen)

4 Giv dem efter deres gerninger
og efter deres onde handlinger,
gengæld dem deres hænders værk,
og giv dem løn som forskyldt,
5 for de giver ikke agt på Herrens gerninger
og hans hænders værk.
Han skal rive dem ned
og ikke bygge dem op!
6 Lovet være Herren,
for han har hørt min tryglen.
7 Herren, min styrke, mit skjold,
på ham stoler mit hjerte.
Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte,
jeg takker ham med sang.
8 Herren er styrke for sit folk,
han er værn og redning for sin salvede.
9 Frels dit folk,
og velsign din ejendom,
vogt dem, og tag dig af dem til evig tid.

Read more...(to top)

Hebræerne 13 (Bibelen)

3 Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop.
4 Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.
5 Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«
6 Derfor kan vi frimodigt sige:
Herren er min hjælper,
jeg skal ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig?
7 Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro.
8 Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.
9 Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme; for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

The Lord is my strength and my shield.

Psalm 28:7

So we can confidently say, The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?

Hebrews 13:6

Salmernes Bog 28 (English Standard Version)

4 Give to them according to their work
and according to the evil of their deeds;
give to them according to the work of their hands;
render them their due reward.
5 Because they do not regard the works of the Lord
or the work of his hands,
he will tear them down and build them up no more.
6 Blessed be the Lord!
For he has heard the voice of my pleas for mercy.
7 The Lord is my strength and my shield;
in him my heart trusts, and I am helped;
my heart exults,
and with my song I give thanks to him.
8 The Lord is the strength of his people;
he is the saving refuge of his anointed.
9 Oh, save your people and bless your heritage!
Be their shepherd and carry them forever.

Read more...(to top)

Hebræerne 13 (English Standard Version)

3 Remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body.
4 Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
5 Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”
6 So we can confidently say,
“The Lord is my helper;
I will not fear;
what can man do to me?”
7 Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life, and imitate their faith.
8 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
9 Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them.

Read more...(to top)