Skip navigation and move to Contents...
Bibel 2.0 Scripture explains itself Bibel 2.0

<< >> Ordet til Tirsdag, 16. April 2024

Bibelen

Han gav den tørstige at drikke og mættede den sultne med gode gaver.

Salmernes Bog 107,9

Jesus svarede disciplene: De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!

Mattæus 14,16

Salmernes Bog 107 (Bibelen)

6 Da råbte de til Herren i deres nød,
og han reddede dem ud af deres trængsler.
7 Han førte dem ad den rette vej,
så de kom til en by, hvor de kunne bo.
8 De skal takke Herren for hans trofasthed
og for hans undere mod mennesker,
9 for han gav den tørstige at drikke
og mættede den sultne med gode gaver.
10 De sad i mulm og mørke,
som fanger i lidelse og lænker,
11 for de havde trodset Guds bud
og ladet hånt om den Højestes råd.
12 Han kuede dem med plager,
de snublede, og ingen hjalp dem.

Read more...(to top)

Mattæus 14 (Bibelen)

13 Da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne.
14 Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge.
15 Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad.«
16 Men Jesus svarede dem: »De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!«
17 De sagde til ham: »Vi har kun fem brød og to fisk her.«
18 Han sagde: »Giv mig dem!«
19 Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

The Lord satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.

Psalm 107:9 (ESV)

Jesus said to the disciples: They need not go away; you give them something to eat.

Matthew 14:16 (ESV)

Salmernes Bog 107 (English Standard Version)

6 Then they cried to the Lord in their trouble,
and he delivered them from their distress.
7 He led them by a straight way
till they reached a city to dwell in.
8 Let them thank the Lord for his steadfast love,
for his wondrous works to the children of man!
9 For he satisfies the longing soul,
and the hungry soul he fills with good things.
10 Some sat in darkness and in the shadow of death,
prisoners in affliction and in irons,
11 for they had rebelled against the words of God,
and spurned the counsel of the Most High.
12 So he bowed their hearts down with hard labor;
they fell down, with none to help.

Read more...(to top)

Mattæus 14 (English Standard Version)

13 Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns.
14 When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick.
15 Now when it was evening, the disciples came to him and said, “This is a desolate place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves.”
16 But Jesus said,
“They need not go away; you give them something to eat.”
17 They said to him, “We have only five loaves here and two fish.”
18 And he said,
“Bring them here to me.”
19 Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds.

Read more...(to top)