Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"Die Woord" van bible2.net - twee aanvullende Bybeltekste vir elke dag van die jaar

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Die Woord vir Sondag 14 April 2024

Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade.

Josua 1:9

Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom!" sê Hy.

Matteus 14:28-29

Josua 1

8 Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.
9 Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan."
10 Josua het die beamptes van die volk beveel:

Matteus 14

27 Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê. "Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie."
28 Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom."
29 "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom.
30 Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!"

"Die Woord" van bible2.net

  • vir elke dag van die jaar twee aanvullende Bybelverse
  • goed leesbaar op onderskeidelike reëls gerangskik
  • op die slimfoon, tablet of rekenaar, as e-boek, kalender nota en sluimerskerm
  • asook op u webwerf
  • in meer as 25 tale en Bybelvertalings
  • kosteloos
  • Die Woord is ʼn voorsmaak vir die volledige Bybel. Dis ʼn daaglikse impuls, om God persoonlik te ontmoet!

More About us...