Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Kalom, Dushanba, 11 Dekabr 2023

Men sizlarga bergan amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Bu amrlarga hech narsa qo‘shmanglar ham, olib tashlamanglar ham.

Tavrot, Qonun takrori 12:32

Yo‘l–yo‘riqlarimni qattiq ushla, qo‘yib yuborma, ularni qo‘riqla, chunki ular hayotingdir.

Sulaymonning Hikmatlari 4:13

Tavrot, Qonun takrori 12

31 Ularga xos usul bilan Egangiz Xudoga sig‘inmanglar. Ular Egamiz nafratlanadigan har bir jirkanch ishni qiladilar. Hatto o‘g‘illarini, qizlarini xudolariga qurbonlik qilib, olovda yondiradilar.
32 Men sizlarga bergan amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Bu amrlarga hech narsa qo‘shmanglar ham, olib tashlamanglar ham.

Sulaymonning Hikmatlari 4

12 Yurganingda to‘siqqa uchramaysan,
yugurganingda qoqilmaysan.
13 Yo‘l–yo‘riqlarimni qattiq ushla, qo‘yib yuborma,
ularni qo‘riqla, chunki ular hayotingdir.
14 Fosiqning so‘qmoqlariga oyoq bosma,
yovuzlar yo‘lidan yurma.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...