Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

Déanfaidh sé díon duit lena eiteoga, agus rithfidh tú chuige faoina sciatháin.

Salm 91:4

Ábhar teann muiníne ag duine is ea eagla an Tiarna; beidh sé mar thearmann ag a chlann.

Seanfhocal 14:26

Salm 91

3 Saorfaidh seisean thú ar ghaiste an fhoghlaera,
ós é atá [ar tí do mhillte].
4 Déanfaidh sé díon duit lena eiteoga,
agus rithfidh tú chuige faoina sciatháin.
5 Ní eagal duit uamhan na hoíche,
ná an tsaighead a scaoiltear sa lá,

Seanfhocal 14

25 Sábhálann finné fírinneach daoine ón mbás;
is fealltóir an bréagaire.
26 Ábhar teann muiníne ag duine is ea eagla an Tiarna;
beidh sé mar thearmann ag a chlann.
27 Foinse beatha is ea eagla an Tiarna,
lena seachnaíonn duine gaistí an bháis.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...