Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

<< >> An Briathar do Dé hAoine, 29 Meán Fómhair, 2023

An Bíobla Naofa 1981

Tiocfaidh na náisiúin ó theorainn na talún agus déarfaidh siad: Níor ghabh ár n-aithreacha d’oidhreacht ach bréaga, díomhaoinis agus nithe gan tairbhe.

Irimia 16:19

Is é rún é: gur comhoidhrí na gintlithe, gur comhbhaill den aon chorp iad agus go bhfuil siad comhpháirteach sa ghealltanas i gCríost Íosa tríd an dea-scéal.

Eifisigh 3:6

Irimia 16 (An Bíobla Naofa 1981)

16 “Seolfaidh mé anois mórán iascairí – an Tiarna a labhraíonn – agus tabharfaidh siad ar barr iad; ansin, seolfaidh mé mórán sealgairí agus déanfaidh siad a bhfiach ó gach uile shliabh, as gach cnoc, amach as poill na gcarraig.
17 Óir tá mo shúile ar a n-imeachtaí uile, níl siad ceilte orm, ní mó tá a gcionta i bhfolach ar mo shúile.
18 Cúiteoidh mé a gciontacht agus a bpeaca faoi dhó, de bhrí gur thruailligh siad mo dhúiche le conablacha a nithe fuafara, is líonadar m’oidhreacht lena ngráiniúlachtaí.”
19 Ó a Thiarna, mo neart, mo dhaingean,
mo chúl dídine i lá na hainnise!
Tiocfaidh na náisiúin ó theorainn na talún
agus déarfaidh siad:
“Níor ghabh ár n-aithreacha d’oidhreacht ach bréaga,
díomhaoinis agus nithe gan tairbhe.
20 An bhféadann duine déithe a dhéanamh dó féin?
Más ea, ní déithe iad in aon chor!”
21 “Éist anois, tabharfaidh mé orthu admháil,
tabharfaidh mé orthu an uair seo
mo lámh agus mo neart a admháil;
agus aithneoidh siad ansin gurb é an Tiarna m’ainm.”

Read more...(to top)

Eifisigh 3 (An Bíobla Naofa 1981)

3 agus mar a thug sé fios a rúin dom in aisling. Tá scríofa agam faoi seo go hachomair cheana
4 agus má léann sibh é féadfaidh sibh mo léargas-sa ar rúndiamhair Chríost a thuiscint.
5 Níor tugadh fios an rúin seo do na glúinte daoine a chuaigh romhainn ach tá sé arna nochtadh ag Dia anois faoi luí an Spioraid dá aspail naofa agus dá fháithe.
6 Agus is é rún é: gur comhoidhrí na gintlithe, gur comhbhaill den aon chorp iad agus go bhfuil siad comhpháirteach sa ghealltanas i gCríost Íosa tríd an dea-scéal.
7 Rinneadh maor ar an dea-scéal sin díomsa nuair a bhronn Dia a ghrásta orm le héifeacht a chumhachta féin.
8 Is mé an duine is dearóile de na naoimh go léir, ach is domsa a tugadh an grásta seo: saibhreas dochuimsithe Chríost a fhógairt do na gintlithe
9 agus leagan amach an rúin a léiriú do chách. Bhí an rún seo folaithe leis na cianta i nDia a chruthaigh gach a bhfuil ann,

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

To you shall the nations come from the ends of the earth and say: Our fathers have inherited nothing but lies, worthless things in which there is no profit.

Jeremiah 16:19 (ESV)

The Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Ephesians 3:6 (ESV)

Irimia 16 (English Standard Version)

16 “Behold, I am sending for many fishers, declares the Lord, and they shall catch them. And afterward I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the clefts of the rocks.
17 For my eyes are on all their ways. They are not hidden from me, nor is their iniquity concealed from my eyes.
18 But first I will doubly repay their iniquity and their sin, because they have polluted my land with the carcasses of their detestable idols, and have filled my inheritance with their abominations.”
19 O Lord, my strength and my stronghold,
my refuge in the day of trouble,
to you shall the nations come
from the ends of the earth and say:
“Our fathers have inherited nothing but lies,
worthless things in which there is no profit.
20 Can man make for himself gods?
Such are not gods!”
21 “Therefore, behold, I will make them know, this once I will make them know my power and my might, and they shall know that my name is the Lord.”

Read more...(to top)

Eifisigh 3 (English Standard Version)

3 how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly.
4 When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ,
5 which was not made known to the sons of men in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit.
6 This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel.
7 Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power.
8 To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
9 and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things,

Read more...(to top)