Yöneltimi atlayıp içeriğe geç...
Bibel 2.0 Scripture explains itself Bibel 2.0

<< >> Günün Ayeti, Cuma 19 Nisan 2024

Kutsal Kitap 2001

Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi, bedenin tümden aydınlık olur.

İncil, Luka 11:36

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir.

İncil, İbraniler 1:3

İncil, Luka 11 (Kutsal Kitap 2001)

33 “Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar.
34 Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa, bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa, bedenin de karanlık olur.
35 Öyleyse dikkat et, sendeki ‘ışık’ karanlık olmasın.
36 Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi, bedenin tümden aydınlık olur.”
37 İsa konuşmasını bitirince bir Ferisi O’nu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu.
38 İsa’nın yemekten önce yıkanmadığını gören Ferisi şaştı.
39 Rab ona şöyle dedi: “Siz Ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz, ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur.

Read more...(to top)

İncil, İbraniler 1 (Kutsal Kitap 2001)

1 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.
2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.
3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.
4 Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o denli üstün oldu.
5 Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine,
“Sen benim Oğlum’sun,
Bugün ben sana Baba oldum”
Ya da, “Ben O’na Baba olacağım,
O da bana Oğul olacak”
demiş midir?
6 Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, “Tanrı’nın bütün melekleri O’na tapınsın.”

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

If your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light.

Luke 11:36 (ESV)

The Son is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.

Hebrews 1:3 (ESV)

İncil, Luka 11 (English Standard Version)

33 “No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light.
34 Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light, but when it is bad, your body is full of darkness.
35 Therefore be careful lest the light in you be darkness.
36 If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light.”
37 While Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table.
38 The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner.
39 And the Lord said to him,
“Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness.

Read more...(to top)

İncil, İbraniler 1 (English Standard Version)

1 Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets,
2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world.
3 He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high,
4 having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.
5 For to which of the angels did God ever say,
“You are my Son,
today I have begotten you”?
Or again,
“I will be to him a father,
and he shall be to me a son”?
6 And again, when he brings the firstborn into the world, he says,
“Let all God's angels worship him.”

Read more...(to top)