Navigáció átugrása és ugrás a tartalomra ...
Biblia 2.0 A Bilbia önmagát magyarázza Biblia 2.0

<< >> Útmutató 2024. április 14-re vasárnapra

Karoli 1990

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?

Józsué 1,9

Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel!

Máté 14,28–29

Józsué 1 (Karoli 1990)

6 Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt.
7 Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz!
8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
9 Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.
10 Parancsola azért Józsué a nép előljáróinak, mondván:
11 Menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek, mondván: Készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap mulva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, a melyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek birtokul.
12 A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szóla Józsué, mondván:

Read more...(to top)

Máté 14 (Karoli 1990)

25 Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.
26 És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.
27 De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!
28 Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.
29 Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.
30 De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!
31 Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?
32 És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

Have I not commanded you? Be strong and courageous.

Joshua 1:9 (ESV)

Peter answered him, “Lord, if it is you, command me to come to you on the water.” Jesus said, “Come.”

Matthew 14:28-29 (ESV)

Józsué 1 (English Standard Version)

6 Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them.
7 Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go.
8 This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.”
10 And Joshua commanded the officers of the people,
11 “Pass through the midst of the camp and command the people, ‘Prepare your provisions, for within three days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess.’”
12 And to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh Joshua said,

Read more...(to top)

Máté 14 (English Standard Version)

25 And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea.
26 But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, and said, “It is a ghost!” and they cried out in fear.
27 But immediately Jesus spoke to them, saying,
“Take heart; it is I. Do not be afraid.”
28 And Peter answered him, “Lord, if it is you, command me to come to you on the water.”
29 He said,
“Come.”
So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus.
30 But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, “Lord, save me.”
31 Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him,
“O you of little faith, why did you doubt?”
32 And when they got into the boat, the wind ceased.

Read more...(to top)