Navigáció átugrása és ugrás a tartalomra ...
Biblia 2.0 A Bilbia önmagát magyarázza Biblia 2.0

<< >> Útmutató 2023. december 11-re hétfőre

Karoli 1990

Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!

5. Mózes 12,32

Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

Példabeszédek 4,13

5. Mózes 12 (Karoli 1990)

29 Mikor kiirtja előled az Úr, a te Istened a nemzeteket, a kikhez bemégy, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és lakozol majd az ő földükön:
30 Vigyázz magadra, hogy őket követvén tőrbe ne essél, miután már kivesztek előled; és ne tudakozzál az ő isteneik felől, mondván: Miképen tisztelik e nemzetek az ő isteneiket? én is akképen cselekszem.
31 Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek.
32 Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!

Read more...(to top)

Példabeszédek 4 (Karoli 1990)

10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it.

Deuteronomy 12:32 (ESV)

Keep hold of instruction; do not let go; guard her, for she is your life.

Proverbs 4:13 (ESV)

5. Mózes 12 (English Standard Version)

29 “When the Lord your God cuts off before you the nations whom you go in to dispossess, and you dispossess them and dwell in their land,
30 take care that you be not ensnared to follow them, after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, ‘How did these nations serve their gods?—that I also may do the same.’
31 You shall not worship the Lord your God in that way, for every abominable thing that the Lord hates they have done for their gods, for they even burn their sons and their daughters in the fire to their gods.
32 “Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it.

Read more...(to top)

Példabeszédek 4 (English Standard Version)

10 Hear, my son, and accept my words,
that the years of your life may be many.
11 I have taught you the way of wisdom;
I have led you in the paths of uprightness.
12 When you walk, your step will not be hampered,
and if you run, you will not stumble.
13 Keep hold of instruction; do not let go;
guard her, for she is your life.
14 Do not enter the path of the wicked,
and do not walk in the way of the evil.
15 Avoid it; do not go on it;
turn away from it and pass on.
16 For they cannot sleep unless they have done wrong;
they are robbed of sleep unless they have made someone stumble.

Read more...(to top)