Navigáció átugrása és ugrás a tartalomra ...
Biblia 2.0 A Bilbia önmagát magyarázza Biblia 2.0

<< >> Útmutató 2024. június 22-re szombatra

Karoli 1990

Felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

5. Mózes 30,14

Krisztus mondja:

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.

János 15,7

5. Mózes 30 (Karoli 1990)

11 Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12 Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13 Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14 Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
15 Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
16 Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
17 Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;

Read more...(to top)

János 15 (Karoli 1990)

4 Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6 Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
9 A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

The word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it.

Deuteronomy 30:14

Christ says:

If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

John 15:7

5. Mózes 30 (English Standard Version)

11 “For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off.
12 It is not in heaven, that you should say, ‘Who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it?’
13 Neither is it beyond the sea, that you should say, ‘Who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it?’
14 But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it.
15 “See, I have set before you today life and good, death and evil.
16 If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.
17 But if your heart turns away, and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them,

Read more...(to top)

János 15 (English Standard Version)

4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.
5 I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.
6 If anyone does not abide in me he is thrown away like a branch and withers; and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned.
7 If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.
8 By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love.
10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love.

Read more...(to top)