Kalom, Dushanba, 20 May 2024

Quddus aytmoqda: Ha, mening Egam haq, Axir, o‘zim Uning amriga qarshi bosh ko‘tardim.

Yeremiyoning marsiyasi 1:18

Egamiz adolatlidir, U to‘g‘ri ishlarni sevadi, To‘g‘ri yuradigan inson Uning marhamatidan bahramand bo‘ladi.

Zabur 10:7