Ο Λόγος του Θεού για τη Δευτέρα, 20 Μαϊου 2024

Δίκαιoς είναι o Kύριoς, επειδή απoστάτησα από τoν λόγo τoυ.

Θρήνοι 1:18

O Kύριος, είναι δίκαιος, αγαπάει δικαιοσύνη· το πρόσωπό του παρατηρεί ευθύτητα.

Ψαλμοί 11:7