Ordet til Fredag, 19. April 2024

Hvis hele dit legeme er lyst og ingen del mørk, så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig.

Lukas 11,36

Kristus er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord.

Hebræerne 1,3