พระคำสำหรับวันศุกร์, วันที่ 19 เตือน เมษายน ปี 2024

ถ้า​กาย​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน​เต็ม​ด้วย​ความ​สว่าง ไม่​มี​ที่​มืด​เลย ​ก็​จะ​สว่าง​ตลอด เหมือน​อย่าง​แสง​สว่าง​ของ​ตะเกียง​ที่​ส่อง​มา​ให้​ท่าน

ลูกา 11:36

​พระ​บุตร​ทรง​เป็น​แสง​สะท้อน​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า และ​ทรง​มี​สภาวะ​เป็น​พิมพ์​เดียว​กัน​กับ​พระ​องค์ และ​ทรง​ผดุง​โลก​ไว้​ด้วย​พระ​ดำรัส​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​องค์

ฮีบรู 1:3