Słowo na Piątek, 19 Kwiecień 2024

Jeśli całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, wtedy całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem.

Ew. Łukasza 11:36

Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Hebrajczyków 1:3