© Kalom, Yakshanba, 2 Aprel 2023

Seni U patlari ostiga olar, Uning qanotlari ostida panoh topasan, Sadoqati bilan senga qalqon, devor bo‘lar.

Zabur 90:4

Egamizdan qo‘rqish — mustahkam qal’a, farzandlariga ham O‘zi panohdir.

Sulaymonning Hikmatlari 14:26