Słowo na Niedzielę, 19 Maj 2024

Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.

Ks. Psalmów 143:10

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Pocieszyciel, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Ew. Jana 16:8