Słowo na Poniedziałek, 11 Grudzień 2023

Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.

Ks. Powtórzonego Prawa (5 Moj) 12:32

Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem.

Ks. Przysłów Salomona 4:13