© Słowo na Niedzielę, 2 Kwiecień 2023

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

Ks. Psalmów 91:4

W bojaźni PANA jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką.

Ks. Przysłów Salomona 14:26