Ordet til Søndag, 19. Mai 2024

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

Salmernes Bog 143,10

Jesus sagde til sine disciple:

Når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.

Johannes 16,8