© Ordet til Søndag, 2. April 2023

Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn.

Salmernes Bog 91,4

Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene er det en tilflugt.

Ordsprogenes Bog 14,26