© An Briathar do Dé Domhnaigh, 2 Aibreán, 2023

Déanfaidh sé díon duit lena eiteoga, agus rithfidh tú chuige faoina sciatháin.

Salm 91:4

Ábhar teann muiníne ag duine is ea eagla an Tiarna; beidh sé mar thearmann ag a chlann.

Seanfhocal 14:26