An Briathar do Dé Céadaoin, 21 Feabhra, 2024

Dúirt Hanná le hÉilí:

Seo é an leanbh á bhí a iarraidh agam, agus dheonaigh an Tiarna dom an rud a d’iarr mé air.

1 Samúéil 1:27

Thug an Tiarna aird ar m’achainí; tá glactha ag an Tiarna le mo ghuí.

Salm 6:10