Die Woord vir Saterdag 22 Junie 2024

Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe.

Deuteronomium 30:14

Christus sê:

As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.

Johannes 15:7