© Die Woord vir Sondag 2 April 2023

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.

Psalm 91:4

Wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling.

Spreuke 14:26