Ordet til Mandag, 20. Mai 2024

Herren er retfærdig, for jeg har trodset hans ord.

Klagesangene 1,18

Herren er retfærdig, han elsker ret, de retskafne skal se hans ansigt.

Salmernes Bog 11,7