พระคำสำหรับวันเสาร์, วันที่ 22 เตือน มิถุนายน ปี 2024

แต่​ถ้อยคำ​นั้น​อยู่​ใกล้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มาก อยู่​ใน​ปาก​ของ​ท่าน และ​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ท่าน ฉะนั้น​ท่าน​จึง​กระทำ​ตาม​ได้

เฉลยธรรมบญญต 30:14

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า

ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ฝัง​อยู่​ใน​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด ซึ่ง​ท่าน​ปรารถนา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น​

ยอห์น 15:7