Günün Ayeti, Cumartesi 22 Haziran 2024

Tanrı sözü size çok yakındır; uymanız için ağzınızda ve yüreğinizdedir.

Tevrat, Yasa'nın Tekrarı 30:14

İsa Mesih diyor:

Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

İncil, Yuhanna 15:7