Ο Λόγος του Θεού για το Σάββατον, 22 Ιουνίου 2024

Είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρδιά σου, για να τον εκτελείς.

Δευθερονόμιον 30:14

Ο Χριστός λέγει:

Aν μείνετε ενωμένοι μαζί μου, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό, τι αν θέλετε, και θα γίνει σε σας.

Κατά Ιωάννην 15:7