An Briathar do Dé Sathairn, 22 Meitheamh, 2024

Ní amhlaidh atá; tá an briathar an-ghar duit; tá sé i do bhéal agus i do chroí agat le comhlíonadh.

Deotranaimí 30:14

Dúirt Críost:

Má fhanann sibh ionamsa agus má fhanann mo bhriathra ionaibh, iarrfaidh sibh cibé ní is mian libh agus déanfar daoibh é.

Eoin 15:7