Słowo na Poniedziałek, 20 Maj 2024

Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami.

Lamentacje (Treny) 1:18

Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.

Ks. Psalmów 11:7