พระคำสำหรับวันจันทร์, วันที่ 1 เตือน มกราคม ปี 2024

เมื่อ​ความ​กังวล​ใน​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​มี​มาก การ​เล้าโลม​ของ​พระ​องค์​ก็​หนุน​จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ให้​ชื่น​บาน

สดุดี 94:19

เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​ พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​

มัทธิว 6:34