พระคำสำหรับวันพุธ, วันที่ 21 เตือน กุมภาพันธ์ ปี 2024

ฮันนา พูดกับ เอลี

ดิฉัน​อธิษฐาน​ขอ​เด็ก​คน​นี้ และ​พระ​เจ้า​ประทาน​ตาม​คำ​ทูล​ขอ​ของ​ดิฉัน​

1 ซามูเอล 1:27

​พระ​เจ้า​ทรง​สดับ​คำ​วิงวอน ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทรง​รับ​คำ​อธิษฐาน​ของ​ข้า

สดุดี 6:9