© พระคำสำหรับวันอาทิตย์, วันที่ 2 เมษายน 2023

​พระ​องค์​จะ​ทรง​ปก​ท่าน​ไว้​ด้วย​ปีก​ของ​พระ​องค์ และ​ท่าน​จะ​ลี้​ภัย​อยู่​ใต้​ปีก​ของ​พระ​องค์ ความ​สัตย์​สุจริต​ของ​พระ​องค์​เป็น​โล่​และ​เป็น​ดั้ง

สดุดี 91:4

ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า​ทำ​ให้​คน​อยู่​อย่าง​อุ่น​ใจ ลูกหลาน​ของ​เขา​จะ​มี​ที่​พึ่ง

สุภาษิต 14:26