พระคำสำหรับวันพฤหัสบดี, วันที่ 18 เตือน กรกฎาคม ปี 2024

​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้​แหละ เรา​จะ​ไม่​กริ้ว​เป็น​นิตย์ เพียงแต่​ยอมรับ​ความ​ผิด​ของ​เจ้า ว่า​เจ้า​ได้​กบฏ​ต่อ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า

เยเรมีย์ 3:12-13

​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย ​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์ ​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​

2 โครินธ์ 5:20