พระคำสำหรับวันพฤหัสบดี, วันที่ 28 กันยายน 2023

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ค้น​ดู​ข้า​พระ​องค์​และ​ทรง​ทราบ​จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​ทรง​ลอง​ข้า​พระ​องค์​และ​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​ทอด​พระ​เนตร​ว่า​มี​ทาง​ชั่ว​ใดๆ ใน​ข้า​พระ​องค์​หรือ​ไม่ และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​ใน​มรรคา​นิรันดร์​

สดุดี 139:23-24

คริสตจักร​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​พินิจ​พิจารณา​จิตใจ และ​เรา​จะ​ให้​สิ่ง​ตอบ​แทน​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ทุก​คน ให้​เหมาะสม​กับ​การ​งาน​ของ​เจ้า

วิวรณ์ 2:23