Günün Ayeti, Çarşamba 21 Şubat 2024

Hanna Eli'ye dedi:

Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi.

Tevrat, 1. Samuel 1:27

Yalvarışımı duydu, Duamı kabul etti Rabbim.

Zebur 6:9