Günün Ayeti, Perşembe 18 Temmuz 2024

Ben sevecenim, diyor RAB. Öfkemi sonsuza dek sürdürmem. Ancak suçunu kabul et: Tanrın RAB’be başkaldırdın.

Tevrat, Yeremya 3:12-13

Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.

İncil, 2. Korintliler 5:20