Ο Λόγος του Θεού για την Τέταρτη , 21 Φευρουαρίου 2024

Η Αννα είπε στον ιερέα Ηλεί:

Για τo παιδί αυτό δεόμoυν· και o Kύριoς μoυ έδωσε τo αίτημά μoυ πoυ είχα ζητήσει απ' αυτόν.

Βασιλείων Α` 1:27

O Kύριος άκουσε τη δέησή μου· ο Kύριος δέχθηκε την προσευχή μου.

Ψαλμοί 6:9