Daz Bort vor in mitta, dar 21 von fevràro 2024

Di Anna hatt khött in Eli:

I hån gehàtt gepétet, zoa àzzeda hån ditza khinn; un est dar Hear hattmar zùargètt, bazzen hån gehàtt gevórscht.

1 Samuele 1,27

Dar hear hatt gelüschant moi gepìtta, dar hear hatt ågenùmmp moi gepéta!

Salmo 6,10